Svenska Schäferhundklubben

Kommittens arbetsordning

Avelskommittén skall…

  • vara Centralstyrelsen behjälplig i alla avelsrelaterade frågor och aktivt verka för en schäferavel som uppfyller Schäferhundklubbens avelsmål. 
  • utvärdera, och i förekommande fall organisera aktiviteter som gagnar uppsatta avelsmål.
  • sammanställa aktuell avelsinformation i lättbegriplig och överskådlig form. Publicering sker huvudsakligen i Schäfertidningen och på klubbens hemsida. 
  • består av en ordförande/sammankallande och av denne utsedda ledamöter, som alla tillsätts av CS. Varje ledamot ansvarar för sitt specialområde men verkar också i nära samarbete med övriga kommittéledamöter. Adjungerade ledamöter kan knytas till kommittén vid behov. Läs vidare...

 

Avelskommitténs ledamöter

Avelskommittén består fn av:

Kattis Ehrlander, sammankallande
Marcella Nilsson (MH/MT, Hälsa)
David Lundgren (Statistik)
Morten Nilsen (Veterinära spörsmål, Hälsa)

NYHETER

Funderingar kring den senaste tidens turer kring den Tyska Schäferhunden. 

I novembernumret (2016) av SV-zeitung skriver SV-presidenten H Messler bla om att vi idag har två
typer av schäfer. Precis som E Orschler (dåvarande avelsansvarig i SV) gjorde i början av 2000-talet. 

Det skulle vara positivt om alla kunde acceptera att det fortfarande är en ras nämligen Tysk Schäferhund.
Vi är engegerade inom alla möjliga olika områden, men vi kan, tack vare den RS (rasstandard) som finns ändå hitta den typ av schäfer som just vi vill ha.
Det finns en schäfer för alla. 

Funderingar kring HD.
Avelskommitténs uppgift är bland annat att försöka hjälpa till med att förbättra rasen. 
De senaste 2 åren har HD-frekvensen blivit försämrad.
Från att ha legat relativt stabilt runt 25% HD till att nu ligga runt 30% HD. 
Det innebär att nästan var 3:e valp som föds kommer att utveckla dysplasi. 
Eftersom den genomsnittliga röntgenfrekvensen ligger runt 50% så kan det vara värre, eller bättre. 

Många hoppas nu att HD-index skall "frälsa" schäferhunden från HD.
Det kommer inte att ske, om inte de uppfödare som inte ens får iväg varannan valp till röntgen efter 1 års ålder gör en kraftsamling med början NU.
I dagsläget är det 70 kennlar (av 219 st som haft fler än 30 valpar från 2005-2016-12-03) som behöver göra denna kraftsamling.
Endast 50 av kennlarna har fått iväg 80 %eller fler av sina 1-åriga eller äldre hundar till röntgen.
All heder åt er 50 ! 
Glädjande i sammanhanget är att 39 av desa 50 ligger under 25 % HD, många under 20 %.
Smolket i bägaren står de 70 kennlarna med få röntgade hundar för. 47 st av dessa kennlar ligger på över 25% HD, många av dem skyhögt över. 
Läs nu detta en gång till ! 

Sammanfattning: 
70 av 219 kennlar lyckas inte få iväg ens varannan hund ur sin uppfödning till röntgen.
47 av dessa 70 kennlar (67 %) har högre HD-frekvens än 25%, många högt över. 

50 av 219 kennlar har fått 80% eller mera av sina 1-åriga eller äldre hundar till röntgen. 
39 av dessa 50 kennlar (78 %) har lägre HD-frekvens än 25 %, många ligger under 20 % HD. 

Den som tror att införande av HD-index kommer att påverka HD-frekvensen positivt kan ha rätt. 
MEN det viktigaste är att få ALLA uppfödare att röntga så många hundar som möjligt.
Då först kan ett index göra nytta !  

Vill passa på att dela ut lite fjädrar att sätta i hatten: (i bokstavsordning)
Anemicos kennel       91,5 % röntgade hundar (av 106) och 11,3 % HD. 
Barvatorps kennel     91,7 %                        (av 145)       12   % HD. 
Hedeforsens kennel   81,9 %                        (av 326)       16,5 % HD. 
Kustmarken's kennel  82,3 %                        (av237)        16,9 % HD.
Rapport's kennel       88    %                        (av 184)       12,3 % HD.
Ängsbacken's kennel  81,4 %                        (av 102)       15,7 % HD. 
Dessa kennlar får fjädrar i hatten för att de fött upp mer än 100 hundar under perioden, och lyckats få mer än 80 % av dem till röntgen och dessutom har lägre HD-frekvens än 20%. 

Ett par fjädrar till vill jag dela ut, till de två kennlar som lyckats få 100 % till röntgen, 
Enduros (54 st) 13% HD och Lita Till (32 st) 6,3%. (Även dessa i bokstavsordning.)

/Kattis Ehrlander 

 

 

 

 

 

*  Avelskommittén vill ha in data från hundar som lästs om i Nordiska panelen.

   Har du fått ett avläsningsresultat som "inte stämmer" med vad
   du/din veterinär ser på röntgenbilderna ber vi dig kontakta
   Ann-Cathrine Ankie Nilsen på facebook eller via mail på
   tronderjycken@telia.com


Translate

Information från CS Ny styrelse 2017

  • Glöm inte att rapportera in era nya styrelseförteckningar till kansliet

gäller samtliga distrikt och lokalklubbar.

  • Oavsett om det är samma personer som innhar lika poster som föregående år.

Gäller även valberedning/revisorer/revisorsuppleanter..

  • Samtliga distrikt inkommer med sina årsberättelser/ styrelseprotokoll/ verksamhetsberättelser/ verksamhetsplaner etc till kansliet.

 Lokalklubbarna skickar in sina till Distrikten. 

 Upprop till

Svenska Schäferhundklubbens

medlemmar

I en tid då färre schäferhundar registreras, färre arbetar aktivt med vår ras inom den mångsidighet som exklusivt, åtminstone tidigare, utmärkt vår ras som världens mest användbara - är det nu dags att återta den tronen.

För att lyckas med detta krävs det att vi samarbetar, fokuserar på det positiva och inte minst ser olikheter inom vår ras och dess olika förtjänster som en tillgång snarare än en strävan om att alla ska vara lika. Läs mer....

 


 


 

 

Vi samarbetar med

image007 agria_djurforsakring_200


 WTMix


 Happydog


Bild1


 


 

Rm´s logga