Svenska Schäferhundklubben

Anmälan av valpkull

Fyll i samtliga fält. Om uppgift saknas markerar du detta med ett streck. Får texten inte plats? Bara fortsätt skriva - fälten är expanderande!

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Viktigt! När du tryckt på SKICKA kommer genast "Tack för din anmälan" upp på skärmen - det är bekräftelsen på att din anmälan kommit fram!

Bilder på föräldradjuren skickas via e-post till
info@schaferhundklubben.se

Svenska Schäferhundklubbens Valphänvisning

Ines577  Valptrav  AshraoRex 1,89x1,66

Valphänvisningsregler

                                                           

                                                                Logo_Transparent_123 x 139

  

                Svenska Schäferhundklubbens valphänvisning

                                    

                                     Krav för hänvisning

 

         Uppfödaren skall
                       ·         vara medlem i Svenska Schäferhundklubben
                      ·         inneha registrerat kennelnamn i Svenska Kennelklubben (SKK)
               ·         följa SKKs grundregler, registreringsregler, avelspolicy samt de hälsoprogram som berör tysk schäferhund.
                     ·         verka för att hundar från egen uppfödning blir HD/ED-röntgade samt exteriör- och mentalbeskrivna.
 
 
        Föräldradjuren skall uppfylla följande grundkrav:
                     ·         HD-status grad A eller B   (motsvarar normal resp. fast normal)
                     ·         ED-status grad U.a  (motsvarar 0, A eller normal)
                    ·         HD/ED-index med känd status  (om indexvärde finns registrerat)
                    ·         Lägst kvalitetsbetyg Sehr Gut (SV) eller Very Good (FCI) vid utställning anordnad av Svenska Schäferhundklubben                      eller annan WUSV-ansluten rasklubb.      
             ·         Lägst godkänd i lägre klass inom de svenska bruksgrenarna, alternativt utbildningstecken i IPO1, BSL2, TJH (certifierad                        tjänstehund) eller andra meriter som Schäferhundklubben bedömer som likvärdiga.
 
 
       Föräldradjur boende i Sverige skall utöver grundkraven kunna uppvisa:
              ·         Genomförd Mentalbeskrivning (MH) utan att avbryta.  
                        Därutöver krävs att beskrivningsprotokollet inte har kryssmarkering i någon avföljande rutor:
                      -  KONTAKT/HÄLSNING  -  Ruta 1 :  Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.
                        -  KONTAKT/HANTERING  -  Ruta 1 : Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.
                        -  SKOTT  -  Ruta 4 :  Avbryter lek  -  låser sig mot publik, skytt eller annat  -  återgår inte till lek
                        -  SKOTT  -  Ruta 5 :  Berörd, rädd  -  alt. vill fly från platsen  -   alt. föraren avstår skott.
                    
          ·         Godkänd Exteriörbeskrivning (EB)  
     
       Föräldradjur boende utomlands skall utöver grundkraven kunna uppvisa:
                 ·      Godkänd Avelskorning (enligt tysk modell)