Svenska Schäferhundklubben

HD/ED-index för tysk schäferhund 2018

INDEX 2018
263,98 Kb
INDEXSTRATEGI
273,49 Kb
INDEXLÄNKAR
177,31 Kb
OMVANDLINGSTABELL
262,58 Kb

Angående indexlistornas aktualitet

Indexlistorna underlättar sökandet efter lämpliga avelsdjur i SKKs databas med avseende på höfter och armbågar. Avelskommittén har dock ingen möjlighet att fortlöpande publicera uppdaterade indexvärden, eftersom  det manuella arbetet med att sammanställa dessa listor är mycket tidskrävande. Det betyder att du själv måste dubbelkolla det dagsaktuella indexvärdet  i SKKs Avelsdata för de avelsdjur som fångat ditt intresse. Passa då också på att kontrollera indextalens säkerhet (medelfel), en mycket betydelsefull faktor för det skattade avelsvärdet.

HD-index per den 16/1 - 2018 (födelseår 2000 - 2016)

Angående dubletter

Hundar som har både svenskt och utländskt reg. nr. förekommer dubbelt i listorna och även hundar som är omröntgade. Dubletternas indextal är dock alltid identiskt lika.

Indexfrågor kan ställas till:

Mats Höglund  

E-mail: matshoglund@live.se 

Telefon: 0722 - 14 59 18