Svenska Schäferhundklubben

Kommentar till HD/ED-statistiken

Som alltid måste statistik läsas med förnuft och eftertanke.

Det gäller i synnerhet när antalet röntgade avkommor är mycket lågt, vilket medför att varje röntgad individ får en orimligt stor inverkan på avelshanens dysplasifrekvens.

Vi påminner också om att statistiken beräknas utan hänsyn till mödrarnas HD/ED-bakgrund, även detta en faktor som kan påverka avelshanens ledstatistik i positiv eller negativ riktning.

I de röd- och grönfärgade tabellerna visas antalet avkommor för respektive HD/ED-grad.  

Siffrorna för dysplasifrekvens är avrundade till närmaste heltal.

-------------------------------------------------------------------------------

Röntgade schäferhundar under 2016 visade en genomsnittlig dysplasifrekvens på 34 % för höfter och 18 % för armbågar.

Armbågsstatistiken befinner sig på en relativt jämn nivå över tid.

Höftledsstatistiken har däremot försämrats med 10 % de senaste tre åren och det är huvudsakligen den ökande andelen C-höfter som har orsakat denna försämring.