Svenska Schäferhundklubben

Kommentar till HD/ED-statistiken

Som alltid måste all statistik läsas med förnuft och eftertanke.

Stor försiktighet i analysen rekommenderas när antalet HD/ED-röntgade avkommor efter en avelshane ännu är mycket lågt. 

Knapphändiga uppgifter publiceras främst för att markera att ytterligare röntgenresultat efter dessa avelshanar är att vänta. 

Beakta också att mödrarnas HD/ED-värden påverkar avelshanarnas resultat.

I de röd- och grönfärgade tabellerna visas antalet avkommor för respektive HD/ED-grad. 

Siffrorna för dysplasifrekvens är avrundade till närmaste heltal.