Svenska Schäferhundklubben

Kommentar till MH-statistiken

Som alltid måste statistik läsas med förnuft och eftertanke.

Det gäller i synnerhet när antalet avkommor är mycket lågt, vilket medför att varje mentalbeskriven individ får en orimligt stor inverkan på avelshanens MH-siffror.

Vi påminner också om att beräkningarna görs utan hänsyn till mödrarnas mentala bakgrund, även detta en faktor som kan påverka avelshanens MH-statistik i positiv eller negativ riktning.

Statistiken redovisar det genomsnittliga resultatet för avelshanens mentalbeskrivna avkommor.  

Delmomenten i mentalbeskrivningen redovisas i fem huvudgrupper (nyfikenhet/orädsla, aggression, socialitet, jaktintresse och lekfullhet/kamplust) enligt Kent Svartbergs doktorsavhandling ”Personality in dogs”.

Presenterade egenskapsvärden följer samma intensitetsskala (från 1 till 5) som används vid MH. För ”rädsla” och ”kvarstående rädsla” är skalan dock omvänd. Det önskade värdet 1 har omvandlats till 5, 2 till 4 osv. för att kunna sammanräknas med graderingen för ”nyfikenhet”.

Egenskapsbeskrivningarna i korthet:

Nyfikenhet/orädsla: Hundens reaktion, nyfikenhet, mod och avreaktion vid överraskande och hotfulla situationer.

Aggression: Hundens benägenhet att visa hotbeteenden vid överraskande och hotfulla situationer.

Socialitet: Hundens attityd mot en främmande person.

Jaktintresse: Hundens intresse för att jaga ikapp och gripa ett bortflyende föremål.

Lekfullhet/kamplust: Hundens vilja till föremålslek/dragkamp med förare och figurant.