Svenska Schäferhundklubben

Raspresentation på SKKs hemsida under "Köpa hund"

Tysk schäferhund
Historik                                               
Rasen härstammar från medeltidens tyska fårvallare. Genom kontinuerlig avel på de dugligaste individerna, utvecklades under seklernas gång en vallhund med enastående arbetsegenskaper. År 1899 grundades den Tyska Schäferföreningen. Tidigt förstod man att dessa fysiskt starka och lättdresserade hundar var lämpade för olika uppdrag inom krigsmakten. Hemvändande soldater från 1:a världskriget berättade om schäferhundarnas hjältemodiga insatser och det  blev upptakten till rasens enorma popularitet och spridning.
 
Användningsområde                                                                
Genom sin mångsidighet och sina historiskt nedärvda bruksegenskaper har rasen etablerat sig som en mycket duglig tjänstehund inom en rad olika områden i vårt moderna samhälle. Den är också mycket eftertraktad som tävlingshund och familjehund.
 
Hälsa                                                                                                                                                  
Enligt Försäkringsbolaget Agrias veterinärvårdsstatistik (2015) ligger sjukdomsrisken för tysk schäferhund på en nivå strax över genomsnittet för alla raser. Rasen är överrepresenterad när det gäller hudsjukdomar och sjukdomar med anknytning till rörelseapparatenAktiva tävlings- och tjänstehundar utsätts ofta för fysiskt hårda ansträngningar vilket till viss del kan förklara den förhöjda skadefrekvensen när det gäller rygg och leder. Rasen finns med i de Särskilda Rasspecifika Domaranvisningarna (SRD).
 
Egenskaper/Mentalitet  
En tysk schäferhund ska vara mentalt välbalanserad, nervfast, självsäker, uppmärksam, samarbetsvillig och absolut öppen och tillgänglig. Utöver dessa grundegenskaper ska rasens naturliga driftsanlag vara utpräglade. En stor del av den svenska schäferpopulationen lever bevisligen upp till dessa kriterier.
 
Storlek och utseende                                                              
En tysk schäferhund ska ha en robust och funktionell kroppsbyggnad med välvinklade extremiteter och påtagligt kraftfulla, dynamiska rörelser. Mankhöjd för hanar är 60-65 cm och för tikar 55-60 cm. Rasen förekommer i två hårlagsvarianter, normalhårig och långhårig. Färgen är vanligtvis svart eller grå med gula, bruna eller röda tecken. Även helsvart förekommer.
 
Pälsvård                                                                                                                             
Pälsen består av täckhår och underull och kräver ingen särskild omsorg utöver borstning och kamning. Den långhåriga rasvarianten kräver dock lite mer pälsvård. Bad eller dusch vid behov.
 
Övrigt 
Tveka inte att ta kontakt med Svenska Schäferhundklubbens kansli om du vill utöka dina kunskaper om rasen. Här kan du få tips på läsvärd litteratur och aktuella schäferaktiviteter. 
                                                                                                                                        
Att tänka på 
Om du funderar på att skaffa en tysk schäferhund, tänk på att ...
 ·         en schäferhund behöver ett stort mått av fysisk och mental aktivering              och en ägare som har ett positivt och tydligt ledarskap.
 ·         de mentala, exteriöra och hälsomässiga egenskaperna varierar inom                  rasen.
 ·         kontrollera föräldradjurens egenskaper och meriter inför ett förestående            valpköp.
 ·         studera SKK:s Avelsdata och Schäferhundklubbens avelsinformation.                                        
 ·         du kan  kontakta Schäferhundklubbens Avelskommitté för tips och råd.

Normalhårig hane

Långhårig tik

Långhårig tik