Svenska Schäferhundklubben

Kommitténs ledamöter

Senaste uppdateringar - Klicka på blå textrad!

2018 12 30 - Avkommestatistik HD/ED per den 20/12 2018

2018 06 19 - Uppföljning av indexstrategin

2018 05 26 - FMs produktionsresultat avs. 2017

2018 05 05 - Ny kull på Valphänvisningen (Gullric's)

2018 04 29 - Revidering av RAS 2017-2021 (förslag)

2018 04 09 - Årsplan för Schäferhundklubbens UHP, AK, EB, MT och MH.

2018 02 04 - Indexlistor sorterade på namn alt. indextal

2018 02 03 - Ny kull på Valphänvisningen (Wellegården)

2017 12 20 - Ny kull på Valphänvisningen (Trönderjycken)

2017 12 12 - HD/ED-index 2018 (5 aktuella filer)

2017 10 24 - MT-rapport av Per Arvelius

2017 10 04 - Senaste nytt om HD-index

2017 09 29 - Vanliga sjukdomar i schäferpopulationen

2017 09 18 - Ny kull på valphänvisningen

2017 09 12 - Enkät ang von Willebrands sjukdom

2017 08 15 - Nuläget i indexfrågan - krav eller rek

2017 05 25 - Extrainsatta Avelskorningar i juli - Sk Gefle och Sk Solsta

2017 05 22 - SLU efterlyser en frisk 12-årig schäfertik för blodprovstagning

2017 05 07 - Raspresentation för Tysk Schäferhund på SKKs hemsida 

2017 04 29 - Nya valphänvisningsregler fr.o.m 2017 04 29

2017 04 29 - Avelskommitténs arbetsordning fastställd 2017 04 29

2017 04 29 - Avelskommitténs ledamöter 2017

2017 04 22 - Avkommestatistik för MH per den 12/4 2017 

2017 04 22 - Avkommestatistik för HD/ED per den 12/4 2017

2017 04 15 - HD/ED-index - utvärdering av pilotraserna

2017 04 11 - HD/ED-utveckling 2011 - 2016

2017 04 10 - Mentalbeskrivningar (MH) - Årsplan 2017

2017 04 10 - Mentaltester (MT) - Årsplan 2017

2017 04 10 - Exteriörbeskrivningar (EB) - Årsplan 2017

2017 04 10 - Avelskorningar (AK) - Årsplan 2017

2017 04 10 - Uthållighetsprov (UHP) - Årsplan 2017

Kommittens arbetsordning