Svenska Schäferhundklubben

Avelskommitténs ledamöter

Mats Höglund (sk)                   
0722-14 59 18 
matshoglund@live.se
 
Rickard Barkerud                      
0730-64 56 86 
rickard.barkerud@icloud.com
 
Marcella Nilsson                       
0730-89 98 08 
marcella@kenneltrends.se
 
Erik Wilsson (adj)                     
0706-04 88 99 
tisslegarden@telia.com

Avelskommitténs uppdateringar - Klicka på aktuell text för direktlänkning!

2018 12 30 - Avkommestatistik HD/ED per den 20/12 2018

2018 06 19 - Uppföljning av indexstrategin

2018 05 26 - FMs produktionsresultat avs. 2017

2018 05 05 - Ny kull på Valphänvisningen (Gullric's)

2018 04 29 - Revidering av RAS 2017-2021 (förslag)

2018 04 09 - Årsplan för Schäferhundklubbens UHP, AK, EB, MT och MH.

2018 02 04 - Indexlistor sorterade på namn alt. indextal

2018 02 03 - Ny kull på Valphänvisningen (Wellegården)

2017 12 20 - Ny kull på Valphänvisningen (Trönderjycken)

2017 12 12 - HD/ED-index 2018 (5 aktuella filer)

2017 10 24 - MT-rapport av Per Arvelius

2017 10 04 - Senaste nytt om HD-index

2017 09 29 - Vanliga sjukdomar i schäferpopulationen

2017 09 18 - Ny kull på valphänvisningen

2017 09 12 - Enkät ang von Willebrands sjukdom

2017 08 15 - Nuläget i indexfrågan - krav eller rek

2017 05 25 - Extrainsatta Avelskorningar i juli - Sk Gefle och Sk Solsta

2017 05 22 - SLU efterlyser en frisk 12-årig schäfertik för blodprovstagning

2017 05 07 - Raspresentation för Tysk Schäferhund på SKKs hemsida 

2017 04 29 - Nya valphänvisningsregler fr.o.m 2017 04 29

2017 04 29 - Avelskommitténs arbetsordning fastställd 2017 04 29

2017 04 29 - Avelskommitténs ledamöter 2017

2017 04 22 - Avkommestatistik för MH per den 12/4 2017 

2017 04 22 - Avkommestatistik för HD/ED per den 12/4 2017

2017 04 15 - HD/ED-index - utvärdering av pilotraserna

2017 04 11 - HD/ED-utveckling 2011 - 2016

2017 04 10 - Mentalbeskrivningar (MH) - Årsplan 2017

2017 04 10 - Mentaltester (MT) - Årsplan 2017

2017 04 10 - Exteriörbeskrivningar (EB) - Årsplan 2017

2017 04 10 - Avelskorningar (AK) - Årsplan 2017

2017 04 10 - Uthållighetsprov (UHP) - Årsplan 2017

Filarkiv

RAS 2017-2021
1 597,61 Kb

Translate

Information från CS

OBS!  Nytt år  NY medlemsavgift 

I år är medlemsavgiften höjd från 295.- till 350.-

Är du redan medlem i SBK betalar du in 350.-

Är du inte medlem i SBK sedan tidigare betalar du in 750.-

Familjemedlemsavgiften är inte höjd.

Den nya avgiften gäller fr om 2019-01-01 


 


Medlemskap

Till alla er som betalar in edra medlemsavgifter till vårt bankgiro och tyvärr glömmer att göra anmälan på vår hemsida under medlem, snälla gör detta det är omöjligt för oss att kunna registrera in er som medlem på SBK annars och därför får ni heller inte utsänt era medlemsbevis eller vår tidning.


 

 

Vi samarbetar med

Royal Canin


 agria_djurforsakring_200